Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam (KT90) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Thể loại: 
Video

250 | 15-05-2018

Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam (KT90) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam. Thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.