Bạo lực gia đình: Nguyên nhân và giải pháp - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1143 | 07-12-2010

Bạo lực gia đình: Nguyên nhân và giải pháp - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 07/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2758,Bao-luc-gia-dinh-Nguyen-nhan-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.