Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1787 | 06-01-2013

Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5216,Bat-Chanh-dao-3-Chanh-Ngu---Lo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.