Bát Chánh Đạo 4: Chánh nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1460 | 19-10-2011

Bát Chánh Đạo 4: Chánh nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 18/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5204,Bat-Chanh-dao-4-Chanh-nghiep--...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.