Bát Chánh đạo 4: Chánh nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

256 | 25-08-2016

Bát Chánh đạo 4: Chánh nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18-10-2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.