Bát chánh đạo 4- Chánh nghiệp: Hành vi chân chánh và hành vi thánh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

446 | 10-09-2016

Bát chánh đạo 4- Chánh nghiệp: Hành vi chân chánh và hành vi thánh - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18-10-2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.