Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1605 | 29-01-2013

Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4953,Bat-Chanh-dao-7-Chanh-niem-Nen...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.