Bát Đại Nhân Giác 02: Tham nhiều khổ nhiều - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1132 | 19-07-2011

Bát Đại Nhân Giác 02: Tham nhiều khổ nhiều - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5452,Bat-dai-Nhan-Giac-02-Tham-nhie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.