Bát Đại Nhân Giác 05: Học rộng, hiểu nhiều - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1265 | 06-01-2013

Bát Đại Nhân Giác 05: Học rộng, hiểu nhiều - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5472,Bat-dai-Nhan-Giac-05-Hoc-rong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.