Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1150 | 19-07-2011

Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5514,Bat-dai-Nhan-Giac-07-Song-doi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.