Bát đại nhân giác 08: Phát tâm đại thừa - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

434 | 19-11-2016

Bát đại nhân giác 08: Phát tâm đại thừa - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25-07-2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.