Bát Đại Nhân Giác 2 (2010) - Tham nhiều khổ nhiều - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

437 | 07-09-2016

Bát Đại Nhân Giác 2 (2010) - Tham nhiều khổ nhiều - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13-06-2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.