Bát Đại Nhân Giác 3: Từ bỏ thói đời (20/06/2010) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

169 | 16-08-2016

Bát Đại Nhân Giác 3: Từ bỏ thói đời (20/06/2010) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.