Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 11

Thể loại: 
Video

1074 | 28-03-2013

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 11

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng 11
Chương 10: Lục niệm tu pháp
Giảng: Diễn Bồi Đại Sư
Biên Dịch: TT Thích Thiện Huệ
Thực hiện: Thích Thiện Hưng
Diễn đọc: Chúc Sen

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.