Bảy Điều Kiện Tiến Bộ và Tiến Tu - TT. Thích Nhật Từ - tusachphathoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1380 | 09-02-2013

Bảy Điều Kiện Tiến Bộ và Tiến Tu - TT. Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Bài phap thoại: Bảy Điều Kiện Tiến Bộ và Tiến Tu do TT. Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 02/10/2012 - nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6973,Bay-dieu-kien-tien-bo-va-tien-... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.