Bảy Đức Tính Cao Quý - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1548 | 20-04-2013

Bảy Đức Tính Cao Quý - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Bài pháp thoại: Bảy Đức Tính Cao Quý do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 11/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-bay-duc-tinh-cao-quy/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.