Bảy Loại Hạnh Phúc - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1426 | 22-02-2013

Bảy Loại Hạnh Phúc - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Bài pháp thoại: Bảy Loại Hạnh Phúc do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Kim Sơn, Cà Mau, ngày 13/12/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7024,Bay-loai-suc-manh.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.