Bảy sức mạnh tinh thần - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

495 | 16-12-2016

Bảy sức mạnh tinh thần - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.