Bảy tội lỗi xã hội - TT. Thích Nhật Từ - 25/11/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

861 | 17-12-2015

Bảy tội lỗi xã hội - TT. Thích Nhật Từ - 25/11/2015

Bảy tội lỗi xã hội - TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/11/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-11-2015/bay-toi-loi-xa-hoi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.