Bảy yếu tố bất khả chiến bại - Thích Nhật Từ - 12/02/2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1139 | 01-03-2014

Bảy yếu tố bất khả chiến bại - Thích Nhật Từ - 12/02/2014

Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 12/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/play-bay-yeu-to-bat-kha-chien-bai-120... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.