Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Thể loại: 
Video

77 | 14-02-2018

Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật. Thuyết giảng tại Từ Bi Đạo Tràng (Bang Texas, Hoa Kỳ), ngày 26-11-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.