Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

811 | 23-10-2016

Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: http://phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: http://tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: http://blogphatgiao.com
- Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.