Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1463 | 19-07-2011

Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Thiền Viện Minh Quang - Australia, ngày 25/06/2006.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.