Biểu tượng hoa sen - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1406 | 19-07-2011

Biểu tượng hoa sen - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Biểu tượng hoa sen. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1659,Bieu-tuong-hoa-sen.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.