Thất Bồ đề phần - HT. Thích Giác Toàn giảng tại chùa Giác Ngộ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

469 | 03-09-2016

Thất Bồ đề phần - HT. Thích Giác Toàn giảng tại chùa Giác Ngộ

Pháp thoại do HT. Thích Giác Toàn giảng nhân khóa tu Ngày An Lạc lần 06 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-08-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.