Bỏ giả theo chơn - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1210 | 11-12-2013

Bỏ giả theo chơn - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Bỏ giả theo chơn do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 08/12/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-bo-gia-theo-chon/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.