Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (August 21, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1043 | 26-02-2013

Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (August 21, 2011)

Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (Aug.21, 2011)
Regina, SK - Chùa Hải Đức

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.