Bồ Tát Quán Thế Âm - Tín Ngưỡng Và Triết Lý - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

446 | 28-03-2017

Bồ Tát Quán Thế Âm - Tín Ngưỡng Và Triết Lý - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Pháp thoại "Bồ Tát Quán Thế Âm - Tín Ngưỡng Và Triết Lý" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Đà (quận 10, HCM) ngày 16/03/2017 (19/02/Đinh Dậu)
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.