Bốn nền tảng của hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

420 | 03-12-2016

Bốn nền tảng của hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 18/01/2015. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/bon-nen-tang-cua-h...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.