Bước đầu tu Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

619 | 20-10-2015

Bước đầu tu Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Bước đầu tu Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Kobe, Nhật Bản, ngày 15/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/buoc_dau_tu_phat_15_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.