Buông Bõ Chấp Ngã Là Hạnh Phúc Đích Thực - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1648 | 07-01-2013

Buông Bõ Chấp Ngã Là Hạnh Phúc Đích Thực - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Buông Bõ Chấp Ngã Là Hạnh Phúc Đích Thực (66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời 3(22-33) do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 30/12/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7038,66-cau-thien-ngu-lam-thay-doi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.