BUONG XA 24 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

905 | 18-01-2016

BUONG XA 24 10 2004

Buông bỏ khổ đau - BUÔNG XẢ do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang, LA, ngày 24/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/buong-xa-4a-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.