BUONG XA KHO DAU 03 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

803 | 13-01-2016

BUONG XA KHO DAU 03 10 2004

BUÔNG XẢ KHỔ ĐAU do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Từ Quang, Dallas, ngày 3/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây:http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/buong-xa-1a-10...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.