Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

312 | 31-05-2016

Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ

Trích từ bài giảng "Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam" của TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/06/2016.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.