Các lễ quan trọng người Phật tử cần tham dự - Thích Nhật Từ - 13/02/2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1028 | 28-02-2014

Các lễ quan trọng người Phật tử cần tham dự - Thích Nhật Từ - 13/02/2014

Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 14/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-cac-le-quan-trong-nguoi-phat-tu-can-... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.