Các Thắc Mắc Về Cải Đạo Và Lâm Chung - 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1221 | 19-07-2011

Các Thắc Mắc Về Cải Đạo Và Lâm Chung - 1/2 - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Các Thắc Mắc Về Cải Đạo Và Lâm Chung - 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Chùa Đức Quang - Cần Thơ, ngày 11/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4902,Van-dap-Cac-Thac-Mac-Ve-Cai-da...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.