Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh - TT. Thích Nhật Từ - 12-06-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

550 | 14-06-2016

Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh - TT. Thích Nhật Từ - 12-06-2016

Pháp thoại: Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/6/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-06-2016/cach-chet-trung-hu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.