Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

418 | 03-01-2017

Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định, Tu viện Nguyên Thiều, ngày 27-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.