Cải cách Phật giáo Việt Nam- Các quan tâm dành cho Phật tử - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

180 | 16-12-2016

Cải cách Phật giáo Việt Nam- Các quan tâm dành cho Phật tử - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 11-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.