Cảm ơn thầy - Năm lý do nương tựa thầy tâm linh - phần 1/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1230 | 26-11-2010

Cảm ơn thầy - Năm lý do nương tựa thầy tâm linh - phần 1/6

Thầy Nhật Từ giảng nhân kỷ Kỷ niệm lần 24 ngày viên tịch HT Thích Thiện Tường, ngày 18/9/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1766,Cam-on-thay---Nam-ly-do-nuong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.