Căn bản cho người mới xuất gia - 27-08-2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

590 | 13-04-2016

Căn bản cho người mới xuất gia - 27-08-2015

TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/08/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.