Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

402 | 29-08-2016

Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú (KT69) - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
- Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
- Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.