Cánh cửa bại vong 01 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1314 | 03-03-2012

Cánh cửa bại vong 01 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Cánh cửa bại vong 01 - Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6561,Canh-cua-bai-vong-01-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.