Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

184 | 10-07-2017

Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada - TT. Thích Nhật Từ

Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 23 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-07-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.