Cầu an khánh tuế - Phần 8/9

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1442 | 26-11-2010

Cầu an khánh tuế - Phần 8/9

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1736,Cau-an-khanh-tue-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.