Cầu siêu bạt độ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

329 | 31-03-2017

Cầu siêu bạt độ - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Khu bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi, ngày 06-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.