Câu thoại đầu thoại vĩ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

557 | 29-07-2016

Câu thoại đầu thoại vĩ - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 17/05/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.