Chân Dung Phật Tử - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1407 | 19-07-2011

Chân Dung Phật Tử - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chân Dung Phật Tử. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Pháp Hoa - Hoa Kỳ, ngày 14/07/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1980,Chan-dung-Phat-tu.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.