CHÂN DUNG PHẬT TỬ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

427 | 26-08-2016

CHÂN DUNG PHẬT TỬ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, Ngày 17-05-2006.
---------------------------------------------------------------------------------------
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-5-nam-2006/chan-dung-phat-...
---------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.