Chánh niệm và tỉnh thức trong đời sống hàng ngày - TT. Thích Thiện Minh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

479 | 11-04-2017

Chánh niệm và tỉnh thức trong đời sống hàng ngày - TT. Thích Thiện Minh

Pháp thoại do TT. Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 11 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-04-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.